ELEKTROSTATİK TOZ BOYAMA

Püskürtme esnasında toz boya zerreciklerine çok düşük (07 mA) doğru akım yükleyerek topraklanmış parçanın üzerine transfer işlemidir.

Sistemde diğer elektrikli el aletlerindeki gibi (matkap motoru vs.) cereyan çarpma ihtimali yoktur. Toz Boya tanbancadan çıkarken (-) elektrik yüklenir. Toz Boya zerrecikleri topraklanmış parçanın yüzeyine çengel şeklinde kuvvet yollarını takip ederek gider. Toz Boya zerrecikleri; "zıt kutuplar birbirini çeker" prensibi ile parça üzerine çekilirler. Ancak kendi aralarında aynı kutupta olduklarından birbirlerini iterek homojen dağılımı sağlarlar.

Böylece Toz Boyama sırasında akıntı ve damlama ihtimali yok denecek düzeydedir.